Teatrzyki

PLANOWANE TEATRZYKI w roku szkolnym 2019/2020:

ptaszek róż   

ptaszek róż    

ptaszek róż    

Przedszkole: Krowa kłamczucha

ptaszek róż   

ptaszek róż    

ptaszek róż    

ptaszek róż    

Szczegółowe informacje dotyczące teatrzyków będą podawane na tablicy informacyjnej dla rodziców   i u nauczycielek grup.