SÓWKI

SÓWKI

GRUPA DZIECI 6-  LETNICH

wychowawczynie:  Aleksandra Ligarska, Gizela Teodorowska
woźna oddziałowa: 

WRZESIEŃ