Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: przedszkole_nr2_w_lublincu@interia.pl, tel. 34 351 14 02

Informacje bieżące

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 kwietnia 2021r. Przedszkole w okresie od 01.08.2021r. do 31.08.2021r. ma ustaloną przerwę wakacyjną.

Zarządzenie Burmistrza01062021

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 ze zm.), zajęcia z religii w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020  odbywają się na wniosek rodzica.

Przejdź do treści Przejdź do menu