AKCJA INFORMACYJNO- EDUKACYJNA „WIRUSOOCHRONA”

lekcja higieny  lekcja higieny

Nasze przedszkole bierze udział w akcji organizowanej z inicjatywy Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego „Wirusoochrona”. Jej celem jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszeniu się wirusów. Akcja trwa od 15 lutego do 15 marca 2021 roku.