Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: 2@przedszkolalubliniec.pl, tel. 34 351 14 02

Innowacja

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień”

w I półroczu roku szkolnego 2023/2024 w PM2 w Lublińcu.

 Podczas realizacji innowacji „Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień” rozwijano  kompetencje społeczne czyli umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.   Do realizacji wykorzystywano książki z serii Przygody Fenka oraz scenariusze zajęć oparte na książeczkach.

W grupie ,,Żabek’’ od września do stycznia  zrealizowano następujące tematy:

  • Przygody Fenka ,,Ruch drogowy’’;
  • Przygody Fenka ,,Cierpliwość wartości’’;
  • Przygody Fenka ,, Proszę Zwroty Grzecznościowe’’;
  • Przygody Fenka ,,Dziękuję Zwroty Grzecznościowe’’,
  • Przygody Fenka  ,,Przepraszam Zwroty Grzecznościowe’’.

Grupa ,,Pszczółki’’ w I półroczu bieżącego roku szkolnego zrealizowała tematy:

  • Fenek uczy zasad ruchu drogowego. W oparciu o książeczki: ,,Numer alarmowy 112’’ oraz ,,Ruch drogowy’’  przedszkolaki razem z Fenkiem poznały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz już wiemy jaki numer wybrać gdy się coś dzieje oraz w jakim miejscu bezpiecznie możemy przechodzić przez jezdnie.
  • Jem zdrowo inspirowany książeczką ,,Przygody Fenka Jem zdrowo’’.  ,,Owocowe choinki’’-uczta dla ciała i ducha.  

Podczas pobytu w przedszkolu na bieżąco zwracano uwagę na kulturę zachowania się przy stole , kulturę osobistą jak i kulturę składania sobie życzeń. Korzystając z przedszkolnej biblioteczki w grupach czytano książeczki z serii kultura na co dzień, oraz jak zachować się w różnych sytuacjach.

Koordynator: Joanna Bełkot            

„FENEK DOBRE MANIERY MA, BO ZASADY ZACHOWANIA ZNA, CZYLI ZASADY ZACHOWANIA NA CO DZIEŃ”

 Najmłodsza grupa naszego przedszkola – „Żabki” ,podjęła wyzwanie realizacji innowacji pedagogicznej na podstawie książeczek z serii „Przygody Fenka” autorstwa Ewy Zontek. Dzieci słuchając opowiadania „Ruch drogowy . Bezpieczeństwo.” Zapoznały się z zasadami ruchu drogowego oraz jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych. Kolejna świetna opowieść, którą wspólnie czytaliśmy to „Cierpliwość. Wartości.” Nauczyliśmy się dzięki niej co oznacza być cierpliwym, a podczas zabawy ruchowej dzieci trenowały cierpliwe czekanie na swoja kolejkę. W naszej grupie styczeń był miesiącem życzliwości, w którym wraz z Fenkiem uczyliśmy się magicznych słów z książeczek: „Przepraszam” , „Proszę” , „Dziękuję.” Zwroty grzecznościowe.” Na podstawie tych opowiadań dzieci utrwalały zasady savoir-vivre, czyli kulturalnego zachowanie się w życiu codziennym. Wszyscy świetnie się bawiliśmy podczas ciekawych zajęć oraz odgrywania scenek parateatralnych w których wykorzystywaliśmy magiczne słowa życzliwości .

Wychowawczynie: Magdalena Wolka, Patrycja Kuriata

FENEK UCZY ZASAD RUCHU DROGOWEGO

W oparciu o książeczki: ,,Numer alarmowy 112’’ oraz ,,Ruch drogowy’’ najmłodsze przedszkolaki razem z Fenkiem poznały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz już wiemy jaki numer wybrać gdy się coś dzieje oraz w jakim miejscu bezpiecznie możemy przechodzić przez jezdnie.

Koordynator: Joanna BełkotROK SZKOLNY 2022/2023                                 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień” w roku szkolnym 2022/2023 w PM2 w Lublińcu

Innowacja pedagogiczna  „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi”

ROK SZKOLNY 2021/2022                   

INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA

„Przyjaciele Zippiego w Słonecznej Chatce, czyli jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami oraz jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie”

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują okazji do uczenia się jak radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach i taką możliwość daje realizacja   program „Przyjaciele Zippiego”, który koncentruje się na uczeniu dzieci sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aby w ten sposób zachęcić je do pomagania i wspierania innych. Wzajemna pomoc i szacunek, wyobrażanie sobie, co czują inni oraz współpraca to główne wartości tego programu.
czytaj dalej
Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część pierwsza
Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część druga

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część trzecia

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część czwarta

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część piąta

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część szósta
INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA
„ Nauczyć dzieci kochać wszystko co je otacza”
– elementy hortiterapii w pracy z dzieckiem przedszkolnym
(jak czerpać z przyrody i jej nie niszczyć)

 „Trzeba dzieciom dać serce i uśmiech,  aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza”

Maria Kownacka

Myślą przewodnią innowacji jest uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania o bezpośredni kontakt dzieci z materiałem roślinnym i skłanianie ich do nauki przez obserwację i spontaniczne badanie najbliższego otoczenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym atmosfera miejsca, w którym przebywają odgrywa bardzo dużą rolę: wpływa na efektywność procesów edukacyjnych, odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu.

Przeniesienie przedszkola do nowo wybudowanego budynku stworzyło możliwość poszerzenia działalności o nowe formy edukacji i terapii pedagogicznej. Nowe rozwiązania uatrakcyjnią dotychczasowe propozycje zajęć, pozwolą zagospodarować i zaaranżować przestrzeń przedszkola oraz tereny zielone wokół przedszkola tak, aby wykorzystać edukacyjne i terapeutyczne funkcje roślin, a dzieci nauczą postrzegać samych siebie jako część środowiska. Pozwolą rozpoznać i rozwijać pasje i umiejętności uczestników, będą dawać możliwość odpoczynku, relaksu i wyciszenia – szczególnie dzieciom borykającym się     z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi. Działania te stworzą zaplecze wspierające proces dydaktyczny i realizację planowej pracy wychowawczej.

Prace dobierane będą odpowiednio do wieku i indywidualnych możliwości. Z dużą starannością będą wybierane rośliny, które pojawią się wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Będą to gatunki wymagające regularnych zabiegów, łatwe w uprawie, ale przede wszystkim takie, które będą bezpieczne ( bez kolców, cierni i trującego soku, powodującego oparzenia czy alergię).

Tematykę zajęć wyznaczy naturalny rytm zmian pór roku, począwszy od wiosny dzieci będą współuczestniczyły w przygotowaniu gleby, nasadzeniach roślin w ozdobnym zakątku lub ścieżce edukacyjnej „Cztery pory roku” i będą obserwować rozwój roślin.

Kontakt z naturą pomaga rozwijać pasje i umiejętności, pobudza twórcze myślenie, umożliwia rozwój nowych umiejętności, ale przede wszystkim uspokaja i wycisza – daje nowe pokłady energii. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabiera promowanie modelowych rozwiązań na rzecz wspierania dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem umiejętności komunikacji społecznej             i wewnętrznej. Pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji społecznych to duże wyzwanie we współczesnej edukacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych, pozostając w kontakcie           z przyrodą dzieci stają się pełnoprawną, współodpowiedzialną wspólnotą opiekującą się roślinami. Poprzez różnorodność wykonywanych czynności nieświadomie wykonują ćwiczenia jednocześnie ucząc się pracować w grupie – budują wzajemne więzi.

Różnorodność roślin, bogactwo kolorów, kształtów i zapachów pozwala na odprężenie poprzez doznania sensoryczne, oddziałuje na zmysł wzroku, węchu i dotyku – stwarza sytuacje aby dzieci od najmłodszych lat poznawały wszystko co je otacza.

Gabriela Morąg

ROK SZKOLNY 2019/2020                                
WIOSENNE KOMPOZYCJE W SŁOIKU
KOLOROWY KARMNIK
WARSZTATY U BIEDRONEK
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE U PSZCZÓŁEK
PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZU
MOTYLKI W OGRODZIE
KOMPOZYCJE KWIATOWE
PSZCZÓŁKI W OGRODZIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – NAJPIĘKNIEJSZE MOMENTY
CZAS PAMIĘCI I ZADUMY
KISZENIE KAPUSTY
A U NAS JUŻ JESIEŃ
ŚWIĘTO DRZEWA
PIERWSZY EKSPERYMENT PSZCZÓŁEK
MOTYLKI NA TROPACH JESIENI
DO GRUPY PSZCZÓŁEK ZAWITAŁA JESIEŃ

ROK SZKOLNY 2018/2019
PSZCZÓŁKI NA TROPIE WIOSNY
ZAPRASZAMY WIOSNĘ DO PRZEDSZKOLA 
 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
WIOSNA LUBI ZIELONE
TAJEMNICZA ROŚLINA
SADZIMY
MAŁY OGRODNIK
NIEZAPOMINAJKA
Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM
GOŚCIE W SŁONECZNEJ CHATCE
LAWENDOWY KĄCIK
KOLOROWE ZACISZE
ROŚLINKI ZA JEDEN UŚMIECH
BUK ZWYCZAJNY
ZBIERAMY PLONY
INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA
„ ZAWODOWE DROGOWSKAZY
z przyjaciółmi rodziców poznajemy świat zawodów”
Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

Okres przedszkolny dziecka, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością.

Dzieci z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, zwłaszcza tych z najbliższego otoczenia. Zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców, dziadków, rodzeństwo czy przyjaciół rodziny. Często czynności te wykorzystują podczas zabaw tematycznych, podczas których odtwarzają czynności i zajęcia dorosłych. Pojawiają się zabawy w szkołę, w lekarza, kucharza, policjanta. Dzięki tego typu zabawom dzieci poznają społeczną rzeczywistość, zaczynają lepiej rozumieć sens i istotę wykonywanego przez dorosłego zajęcia, dostrzegają społeczne znaczenie pracy i współzależność pomiędzy zawodami.

W poznaniu ludzkiej pracy i ludzi różnych zawodów niemałą rolę może spełniać dobrze dobrany film animowany, który jest ważną częścią dzieciństwa. Kreskówki mogą być nośnikiem cennych informacji, w łatwy i przystępny sposób mogą przekazać najmłodszym ważną wiedzę, potrafią inspirować i uczyć.

Pierwszym życzeniom zawodowym dzieci zawsze towarzyszą emocje, zauroczenie, zaciekawienie czy też fascynacja. Obserwacja pracy ludzi w najbliższym środowisku, spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, bezpośredni kontakt z zawodem umożliwi dzieciom wniknąć w rzeczywistość zawodową i poznać panujące w niej prawidłowości. Doświadczenie konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci daje im możliwość emocjonalnych przeżyć, zachęca do naśladowania, pomoże rozbudzić różnokierunkowe zainteresowania , zainspiruje do podejmowania różnych form działalności.

Osoby z pasją wykonujące swoje obowiązki zawodowe mogą stanowić dla naszych dzieci rolę modeli, od których będą chciały się uczyć, czy nimi się inspirować. Warto więc dzieciom dostarczać pozytywnych wzorców i dobrych przykładów.

Przedszkole to nie tylko miejsce, w którym zaznajamia się dzieci z pracą ludzi różnych zawodów i wytworami ich pracy, ale także organizowanie własnej pracy dziecka. Doświadczania konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci przyczyniają się do kształtowania u dzieci określonych warunków, umiejętności i postaw z pracą związanych. To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, związki pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Konkretne zadania, jakie w toku pracy ma rozwiązać, pobudzają je do szukania informacji, do wzbogacania własnej wiedzy, budzą zainteresowanie techniką. Z drugiej strony – uzyskane wiadomości właśnie w pracy podlegają najlepszemu sprawdzeniu i tą drogą zostają utrwalone.

W poznaniu ludzkiej pracy i ludzi różnych zawodów zostaną wykorzystane możliwości tkwiące w najbliższym środowisku. Sprzyjać temu będą spotkania dzieci z reprezentantami różnych zawodów. Dzieci w ten sposób wzbogacą swoją wiedzę na temat zawodów, poznają efekty pracy, narzędzia, charakterystyczny ubiór, poszerzą słownictwo o nazwy czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów. Poznają wieloetapowość pracy   i technologię. Dzieci w sposób bezpośredni mają przekazywaną wiedzę obserwując pracę ludzi w najbliższym otoczeniu. Poznają i poszerzają nazwy czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów. Dostrzegą trud i będą szanować pracę ludzi.

Filmy animowane są ważną częścią dzieciństwa. Pamiętamy je nawet wtedy, kiedy jesteśmy dorośli i sami mamy dzieci, które dopiero odkrywają świat bajek. Dlatego też mogą odgrywać dużą rolę w kształtowaniu wiedzy dzieci o pracy i zawodach. Historie przedstawione za pomocą filmów czy kreskówek potrafią inspirować i uczyć. W innowacji „Zawodowe drogowskazy” przypomnimy bajki animowane z dzieciństwa rodziców dzieci „Bolek i Lolek”, „ Reksio”, „Miś Uszatek”, „Zaczarowany ołówek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Sąsiedzi” „Krecik” wybierając te odcinki, które pod płaszczykiem sympatycznych postaci przemycają wiele wartościowych informacji o wybranych zawodach. Nie istnieje druga taka rzecz, która byłaby w stanie przemówić do wyobraźni dziecka i pobudzić jego wewnętrzne zaangażowanie jak czyni to bajka. Bohaterowie i wydarzenia występujące w kreskówkach są postaciami fikcyjnymi, a jednocześnie tak bardzo realnymi i bliskimi małemu odbiorcy. Wykorzystując tych bohaterów my dorośli możemy urozmaicić, wzbogacić i pogłębić nasze oddziaływania edukacyjno – wychowawcze. Każdy z nas posiada co najmniej jedną ulubioną bajkę, do której z przyjemnością wraca, która została z nami na długo i nawet po latach wzbudza uśmiech i dobre wspomnienia.

To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Konkretne zadania, jakie w toku pracy ma rozwiązać, pobudzają je do szukania informacji, do wzbogacania własnej wiedzy.

W czasie realizacji innowacji dzieci poszerzą świadomość dotyczącą świata zawodów o poznanie nowych metod, tematycznie związanych z wybranym zawodem :

  • fotografmalowanie pachnących obrazów (technika malowania kawą, podobna do malowania brązowymi akwarelami, tylko jest w większym stopniu metodą eksperymentalną, wymagającą kreatywności i inwencji twórczej – kawę można wylać, nakładać jak farby, zdmuchiwać słomką),

  • kucharz carving; sztuka wykonywania niebanalnych ozdób i dekoracji z warzyw i owoców,

  • bibliotekarzkamishibai; teatr ilustracji, teatr obrazkowy, dosłownie: papierowy teatr. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu o nazwie butai.

                          ROK SZKOLNY 2018/2019                                 
Gra planszowa „DOBRE I ZŁE MANIERY PRZY STOLE”
Z przyjaciółmi rodziców poznajemy świat zawodów
Kucharz duży – kucharz mały
Motylki u FOTOGRAFA

Joanna Bełkot

Przejdź do treści Przejdź do menu