Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

NA LATA 2021 – 2025”  PRIORYTET 3

KSIĄŻKI DLA PRZEDSZKOLA NR 2 W LUBLIŃCU

Nasze przedszkole uzyskało dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł na zakup książek w tym zakup nowości wydawniczych, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Finansowy wkład własny to 750, 00 zł

narodowy program rozwoju czytelnictwa logo

Program jest realizowany przed Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz  we  współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Podstawa prawna programu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form  i  trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021– 2025”.    

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach udziału w Programie wieloletnim- ,,Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowano następujące działania wspierające rozwój
czytelnictwa wśród dzieci:
1.Realizacja zadań konkursu ,,Zaczytane przedszkole XXXIII edycja, we współpracy
z rodzicami.
2.Akcja ,,Dorośli czytają dzieciom’’ w ,,Sówkach’’.
3.Realizacja projektu edukacyjnego ,,Zaczytane Biedronki’’ przez grupę Biedronki.
4.Współpraca z biblioteką filia nr3- organizowanie cyklicznych zajęć w grupach:
,,Motylki’’ i ,,Sówki’’ oraz wyjście ,,Sówek’’ do biblioteki.
5.Współpraca z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Lublińcu. Zwiedzanie przez grupy: ,,Pszczółki’’ i ,,Biedronki’’.

  1. Kąciki czytelnicze w grupach.

Wnioski:
1.Wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci;
2.Wspóldziałanie z biblioteką publiczną.
Rekomendacje:
1.Zaangażowanie rodziców dzieci w akcje czytelnicze w przedszkolu.

  1. Zapraszanie do przedszkola Anki Czytanki.
  2. Kontynuacja projektu edukacyjnego ,,Zaczytane biedronki’’.
    Relacje z przeprowadzonych działań, na bieżąco były umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach udziału w Programie wieloletnim- ,,Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W I półroczu roku szkolnego 2022/2023 zrealizowano następujące działania wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci:
1. Kontynuacja projektu edukacyjnego ,,Zaczytane Biedronki’’ przez grupę Motylki.
2.Współpraca z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Lublińcu.

3. Zorganizowanie konkursu wewnątrz przedszkolnego pt. ,,Moja ulubiona postać z bajki’’.

4.Stworzenie książki przez grupę ,,Sówki’’ pt. ,,Jem zdrowo i kolorowo’’ w ramach realizacji projektu edukacyjnego ,,Wiem co jem ,jestem zdrowy’’.

5,Realizacja projektu edukacyjnego ,,Akademia Kici Koci’’,

6. Realizacja projektu edukacyjnego ,,Wiem co jem, jestem zdrowy ‘’ w oparciu o cykl książek: ,,Fenek’’, ,,Kicia Kocia’’.

7.Spotkanie z Anką Czytanką .

Relacje z przeprowadzonych działań, na bieżąco były umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Koordynator: Joanna Bełkot

Przejdź do treści Przejdź do menu