Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: 2@przedszkolalubliniec.pl, tel. 34 351 14 02

Rekrutacja

REKRUTACJA 2024/2025

Informujemy, że nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu 
na rok szkolny 2024/2025 
będzie trwał  od 04.03.2024 r. do 15.03.2024r. 

Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 czyli urodzonych w latach 2018-2021. Wnioski można będzie wypełnić za pośrednictwem strony internetowej elektronicznego systemu:

 www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl

Strona będzie aktywna od 04.03.2024 r. od godziny 8:00

Prosimy Rodziców kandydatów o zapoznanie się
z Informacją dla Rodziców w wieku przedszkolnym.

informacja dla rodziców rekrutacja do PM 2024-2025

Terminy rekrutacji

https://lubliniec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=23414&idmp=361&r=r

REKRUTACJA 2023/2024

Informujemy, że nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu 
na rok szkolny 2023/2024 
będzie trwał  od 06.03.2023 r. do 17.03.2023r. 

Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 czyli urodzonych w latach 2017-2020 (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego). Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu:

 www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl

Strona będzie aktywna od 06.03.2023 r.

Prosimy Rodziców kandydatów o zapoznanie się
z Informacją dla Rodziców w wieku przedszkolnym.

informacja dla rodziców rekrutacja do PM 2023-2024

uchwała -kryteria do przedszkoli

Zarządzenie-terminy rekrutacji PM 2023-2024

REKRUTACJA 2022/2023

Informujemy, że nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu 
na rok szkolny 2022/2023 
będzie trwał  od 28.02.2022 r. do 11.03.2022r. 

Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci wieku 3, 4, 5 i 6 , czyli urodzonych w latach 2016-2019, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu:

 www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl

Strona będzie aktywna od 28.02.2022 r.

Prosimy Rodziców kandydatów o zapoznanie się
z Informacją dla Rodziców w wieku przedszkolnym.


Przejdź do treści Przejdź do menu