Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: przedszkole_nr2_w_lublincu@interia.pl, tel. 34 351 14 02

Rekrutacja

rekrutacja-—-kopia — kopia

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Ważna informacja: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie do 16.04.2021r. godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Informujemy, że nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci wieku 3, 4, 5 i 6 , czyli urodzonych w latach 2015-2018, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lubliniec/News

Przejdź do formularza rekrutacyjnego

Prosimy Rodziców kandydatów o zapoznanie się
z Informacją dla Rodziców w wieku przedszkolnym.

W naszym przedszkolu nad opieką, wychowaniem i edukacją czuwa doświadczona, wysoko wykwalifikowana, życzliwa i oddana pracy z dzieckiem Kadra pedagogiczna, wspierana przez miły Personel pomocniczy. U nas dzieci zjedzą dobre, urozmaicone, bogate w witaminy posiłki przygotowywane profesjonalnie w przedszkolnej kuchni.
W „Słonecznej Chatce” dzieci:
  • uczą się w trakcie zabaw i ćwiczeń,

  • doskonalą i nabywają nowe sprawności i umiejętności,

  • nabierają doświadczenia w zakresie samoobsługi,

  • uczą się odpowiedzialności i konsekwencji w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

  • wspierają się wzajemnie, pokonują trudności, nie poddają się w codziennych zadaniach

  • uzyskują szereg sukcesów w wielu dziedzinach – tych małych w grupie i tych spektakularnych w konkursach o różnej randze.

  • stają się śmiałe, otwarte, potrafią pytać i szukać odpowiedzi na różne pytania.

Wasze Dzieci powierzone naszej opiece traktujemy jak własne pociechy, rozmawiamy o ich potrzebach, możliwościach, znajdujemy wspólne pole do działania dla dobra najmłodszych Obywateli naszego miasta.
Zaufajcie nam 

Przejdź do treści Przejdź do menu