Projekt UE

Projekt UE- Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu” – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Miło nam poinformować, że 2 lipca br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu pn.: „Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu.”
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego
– RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.

Wartość projektu: 326 690,11 zł

Dofinansowanie: 277 686,59 zł

Opis projektu:
Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Miasta Lubliniec oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wydłużenie godzin opieki nad dziećmi do końca sierpnia 2019 r.

Grupa Docelowa:
95 Dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, w tym 25 dzieci przyjętych do nowo otwartego oddziału.

Zakres projektu:
Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat i finansowanie jego bieżącej działalności przez okres 12 m-cy, organizacja dodatkowych zajęć podnoszących poziom edukacji przedszkolnej, wydłużenie godzin pracy przedszkola.

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu”
Załącznik nr 1 – deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – oświadczenie

Przejdź do treści Przejdź do menu