Opłaty

Pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu
  • Zgodnie z Uchwałą nr. 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  28 marca 2019r. ustala się 100% zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami Gminy Lubliniec.
  • Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową.
  • Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi  10,00 zł i w ciągu roku może ulec zmianie.
  • Ustala się karę umowną w kwocie 40,00 zł za odebranie dziecka po godzinie 17:00.
  • Kwity z opłatami za żywienie dziecka w przedszkolu należy odbierać z przedszkola i regulować do 10 każdego miesiąca na konto o numerze:

47 1050 1142 1000 0023 2474 5690 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka.

Wszelkie wątpliwości dotyczące odpłatności
należy zgłaszać u p. dyrektor lub w sekretariacie przedszkola.

Przejdź do treści Przejdź do menu