Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: 2@przedszkolalubliniec.pl, tel. 34 351 14 02

Zamówienia publiczne

2023

Realizacja usługi cateringowej w 2024r. polegającej na  przygotowaniu, dostawie i wydaniu gotowych posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.

Strona prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-76c8f001-7d5b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2022

2023r. realizacja usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie i wydaniu gotowych posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9dff45dd-db91-44a2-a6a8-380611326583


2022

Realizacja usługi cateringowej w 2023 r.: przygotowanie, dostawa i wydanie gotowych posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/99675399-ef1e-4fda-99c5-d6c8af487aea


2021

Realizacja usługi cateringowej: przygotowanie, dostawa i wydanie gotowych posiłków dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu:

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a810e391-fe2f-4cb3-8b98-54bb0eb496c3


Postępowanie na przygotowywanie, dostawę i wydanie posiłków dla dzieci przedszkolnych z Przedszkola Miejskiego nr 2:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da15d8e6-4b78-48d3-a0fd-d41ec649215d

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021:

2021_BZP 00073608_01_P


2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Realizacja usługi cateringowej – przygotowanie i dostawa gotowych posiłków

2019

CATERING II
CATERING II
Przejdź do treści Przejdź do menu