Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: przedszkole_nr2_w_lublincu@interia.pl, tel. 34 351 14 02

Zamówienia publiczne

2021

Postępowanie na przygotowywanie, dostawę i wydanie posiłków dla dzieci przedszkolnych z Przedszkola Miejskiego nr 2:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da15d8e6-4b78-48d3-a0fd-d41ec649215d

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021:

2021_BZP 00073608_01_P

2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Realizacja usługi cateringowej – przygotowanie i dostawa gotowych posiłków

2019

CATERING II
CATERING II
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Przejdź do treści Przejdź do menu