Oferta

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lublińcu SŁONECZNA CHATKA jest placówką kultywującą rodzinne i śląskie tradycje. Nasze przedszkolaki zdobywają pierwsze doświadczenia, umiejętności, wiedzę poprzez samodzielne działania wspierane dyskretnie przez pracę wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej  kadry pedagogicznej. 
WIZJA:

Pragniemy, aby dzieci z naszego przedszkola lepiej poznały piękno, kulturę i historię naszego kraju, a w szczególności regionu śląskiego. Chcemy, aby w przyszłości każde dziecko szukało kontaktu ze sztuką, przyrodą, ludźmi, by rozwijało swoje zdolności, zainteresowania, marzenia. Celem naszej działalności będzie przygotowanie aktywnych i twórczych obywateli naszego miasta.

 SYSTEM WARTOŚCI:

Pragniemy rozwijać w dzieciach przede wszystkim: poczucie patriotyzmu lokalnego, wrażliwość, wyobraźnię, uczucie satysfakcji z osiągniętego celu, umiejętność samorealizacji, poczucie estetyki, szacunek dla człowieka i jego pracy, poszanowanie środowiska.

Praca opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczna w SŁONECZNEJ CHATCE prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego oraz programy własne opracowane przez nasze nauczycielki.

W naszym przedszkolu obok podstawowej opieki dzieci w formie zabawy i relaksu zdobywają wiele wiadomości, rozwijając swoje zainteresowania w zakresie mowy i myślenia, pojęć matematycznych, edukacji społeczno- moralnej, ruchowej i przyrodniczej

W czasie pobytu dzieci w przedszkolu realizujemy nowatorskie metody pracy, w tym kinezjologię edukacyjną tzw. gimnastykę mózgu Paula Dennisona, która sprzyja rozwojowi dziecięcych umiejętności.
W celu złagodzenia dziecięcych lęków, niepewności i problemów wychowawczych  realizujemy z dziećmi w grupach elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W grupach prowadzona jest mandala, która ma właściwości energetyzujące, a także wyciszające, relaksujące. Ta metoda pomaga dzieciom w ćwiczeniu koncentracji uwagi i sprawia dzieciom przyjemność. Mandale uczą wytrwałości, sprzyjają wewnętrznej integracji.

 W czasie poobiednim dzieci słuchają muzyki relaksacyjnej lub bajek, które mają charakter terapeutyczny i wychowawczy. Nasze Przedszkolaki uczą się, jak zdrowo żyć, przełamując opory przed niektórymi posiłkami. Omawiamy z rodzicami, co dziecko lubi i jak zachęcić do skosztowania danego posiłku. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci w placówce. Rozmowy i przypominania o bezpiecznym poruszaniu się po przedszkolu, o właściwym zachowaniu w łazience, czy jadalni weszły w stały cykl dnia.

Nasze Przedszkolaki są naszą przyszłością. Bądźcie Państwo z nami dla wspólnego dobra dzieci. Co rok wzbogacamy naszą ofertę o ciekawe zajęcia.  Nie posiadamy sali gimnastycznej ale nie jest to dla nas wielki problem ćwiczyć i bawić się wesoło potrafimy w naszych przedszkolnych salach.

Mamy wsparcie ze strony rodziców i zaprzyjaźnionych instytucji. Posiadamy własne tradycyjne i charakterystyczne dla nas uroczystości. Jesteśmy wysoko oceniani przez kontrolujące nas Kuratorium oświaty oraz Organ prowadzący. Naszą pracę wykonujemy w taki sposób, aby wykorzystać zdobyte w doskonaleniu doświadczenie i wzbogacić, urozmaicić codzienny rozkład dnia.

Realizujemy założenia programowe tak, aby nasz przedszkolak był otwarty, odważny, twórczy, aby rozróżniał dobro od zła, aby rozumiał, że otaczający nas świat trzeba zmieniać ale go nie niszczyć. Kształtujemy u dzieci poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie w pomoc dla drugiego człowieka. W te działania bardzo chętnie włączają się rodzice i za to wsparcie, zrozumienie, że to co robimy – robimy dla dobra ich dzieci, serdecznie dziękujemy.

Przejdź do treści Przejdź do menu