COVID – 19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
wśród dzieci, rodziców i pracowników  w trakcie prowadzonych zajęć
w Przedszkolu Miejskim nr 2  w Lublińcu.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 1.09.2020

Drodzy Rodzice !

Planujemy rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21r. w dniu 01.09.2020r.

WAŻNE INFORMACJE - czytaj dalej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

czytaj dalej

Komunikat w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego
w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Lublińcu

Informujemy, iż  obecnej sytuacji epidemicznej nie ma możliwości zorganizowania dyżurów wakacyjnych w formie z ubiegłych lat. Z uwagi na wynikającą z prawa konieczność wykorzystania przez personel przedszkola urlopów wypoczynkowych, w tym również zaległych oraz przygotowania dodatkowego  – 5 oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 2 – w Lublińcu w miesiącu lipcu będzie przerwa w funkcjonowaniu przedszkola  zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Burmistrza miasta Lubliniec z dnia 17.06.2020 r., a dyżur wakacyjny będzie od 03.08.2020 do 31.08.2020.

czytaj dalej

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 PM2

Uwaga Rodzice!

Komunikat w sprawie zajęć opiekuńczych od 25.05.2020 r.
 dla zdeklarowanych dzieci.

czytaj dalej

UWAGA !
WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DEKLARUJĄCYCH POBYT DZIECI
W PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII.

W związku z deklaracją przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie pandemii, 
informujemy, że przedszkole będzie czynne w godz. 6.30 – 15.30.  
Dzieci będą w nowych, zróżnicowanych wiekowo grupach 
uzależnionych od godzin pobytu dziecka w placówce.

Prosimy o wypełnienie dokumentów przez oboje rodziców.

PROCEDURY I DOKUMENTY DO POBRANIA

WAŻNY KOMUNIKAT - 15.05.2020, deklaracja, oświadczenie
KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI MIEJSKICH - 15.05.2020
DRODZY RODZICE - odbiór rzeczy z szatni przedszkolnej
Archiwum Pandemii A.D.2020
ZARZĄDZENIE DYREKTORA - 5.05.2020
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu
Komunikat Urzędu Miasta w sprawie otwarcia żłobka i przedszkoli miejskich - 30.04
INFORMACJA DLA RODZICÓW - kształcenie na odległość
KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA
INFORMACJA DLA RODZICÓW - kształcenie na odległość
Dekalog dla Rodziców
Włączmy się do ogólnopolskiej akcji - zostanwdomu
ZAJĘCIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ODWOŁANE !!!