Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W LUBLIŃCU
ROK SZKOLNY 2020/21

Drodzy Rodzice

Uprzejmie prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat
na rzecz Rady Rodziców na podany numer rachunku bankowego:
60 1020 1664 0000 3002 0629 2736

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 2