Rada Rodziców

<

p style=”text-align: center;”>

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W LUBLIŃCU
ROK SZKOLNY 2017/18

  • Przewodnicząca-

  • Z-ca przewodniczącej

  • Skarbnik-

  • Sekretarz-

  • Członek-

Komisja rewizyjna