ŻABKI

ŻABKI

GRUPA DZIECI 3- 4-  LETNICH

wychowawczynie:  Aleksandra Ligarska i Anna Świder
woźna oddziałowa: Bożena Pasoń
 

 

CZERWIEC

Dzieci z całego świata   4 – 8.06

 • rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności dwóch zbiorów
 •  poznanie warunków życia, ubrań, pożywienia i potrzeb dzieci z innych części świata

  Duże i małe   11 – 15.06.

 •      budzenie zainteresowania ciekawymi przykładami ze świata przyrody, techniki  i architektury różniącymi się wielkości
 •  rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

Klocki     18 – 22.06.

 • próby określania uogólnień 
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności konstrukcyjnych
 •  rozwijanie procesów logicznego myślenia

  Z plecakiem w drogę. Lato   25 – 29.06.

 •  rozwijanie umiejętności logicznego myślenia (przyporządkowanie ekwipunku do    środowiska, w jakim spędzimy wakacje)
 • rozwijanie umiejętności łączenia treści piosenki z konkretnym opisem środowiska
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w formie pracy  plastycznej
 •  rozwijanie słuchu fonematycznego
 • utrwalanie znajomości cech poszczególnych pór roku
 • nabywanie znajomości następstwa pór roku

Systematycznie rozwijamy nasze umiejętności matematyczne, językowe, muzyczne, plastyczne. Uczymy się współpracy i współdziałania w grupie i zespole. Doskonalimy naszą samodzielność. Poznajemy nowe wierszyki i piosenki.

WIERSZE I PIOSENKI

ptaszek żół - KopiaSKARBY    PRZEDSZKOLAKA

sł. S. Szuchowa; muz. F. Rybicki

 

Raz i dwa, raz i dwa

przedszkolaczek skarby ma:

ogród i trawkę, piasek, huśtawkę

ma pokój wielki, a w nim mebelki.

 

Raz i dwa, raz i dwa

przedszkolaczek skarby ma:

w szatni ławeczki, znaczki, woreczki,

ręcznik, mydełko i wieszadełko.

 

Raz i dwa, raz i dwa

przedszkolaczek skarby ma:

misie, wózeczki, ładne książeczki,

lalki w kąciku, klocków bez liku.