ŻABKI

ŻABKI

GRUPA DZIECI 3- 4-  LETNICH

wychowawczynie:  Dorota Tadeusiak – Śliwa, Grażyna Panek
pomoc nauczyciela: Marlena Kandora
woźna oddziałowa: Sylwia Fronczek
 

PAŹDZIERNIK

 

Rumiane jabłuszko, złocista gruszeczka

 • Poznamy owoce polskich sadów, będziemy określać ich barwę i kształt.
 • Zgromadzimy owoce w kąciku przyrody, poznamy ich zapach i smak.
 • Podejmiemy próbę liczenia i porządkowania owoców.
 • Wykonamy pracę plastyczną „Owocowy sad” – będziemy naklejać wycięte z kolorowego papieru owoce a kontury drzew.
 • Będziemy inscenizować piosenkę pt. „Owocowe przysmaki”

Smaczne warzywa

 • Będziemy inscenizować wiersz J. Tuwima pt. „Rzepka”
 • Poszerzymy słownik o nazwy warzyw.
 • Będziemy rozwijać mowę podczas ćwiczeń artykulacyjnych.
 • Nauczymy się jak porównać liczebność poprzez łączenie w pary.
 • Poznamy piosenkę pt. „Smaczne warzywa”.

Kolorowe liście

 • Dowiemy się, jakie dary przynosi jesień.
 • Nauczymy się wierszyka pt. „ Jesień”
 • Będziemy rozróżniać i nazywać kolory jesieni: żółty, zielony, czerwony.
 • Porównamy wygląd różnych jesiennych liści.
 • Będziemy tworzyć dowolne kompozycje z jesiennych liści.

W ogrodzie jeżyk śpi

 • Poznamy zwyczaje zwierząt związane z przygotowaniem się do zimy.
 • Dowiemy się jak wygląda jeż i jakie są jego zwyczaje.
 • Będziemy reagować ruchem na różnorodny charakter muzyki.
 • Wykonamy z plasteliny i sosnowych igieł jeża.
 • Poznamy pojęcia dotyczące wielkości: mały, duży.