PSZCZÓŁKI

 PSZCZÓŁKI

GRUPA DZIECI 3-4- LETNICH 
wychowawczynie:   Ewa Bąk , Anna Kolp
woźna oddziałowa:   Barbara Busko
 
 

WRZESIEŃ