MOTYLKI

MOTYLKI

GRUPA DZIECI  5-6 LETNICH

wychowawczynie:  Anna Kolp, Ewa Bąk
woźna oddziałowa:   Barbara Busko

KWIECIEŃ
MAJ

CZERWIEC