MOTYLKI

MOTYLKI

GRUPA DZIECI  4- 5 LETNICH

wychowawczynie:  Dorota Tadeusiak- Śliwa, Iwona Drewek, Anna Wachowska
woźna oddziałowa:   Gabriela Matusek

WRZESIEŃ