INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
KORZYSTAJĄCYCH Z DOWOZU DO PRZEDSZKOLA

W poniedziałek 02. 09. 2019r. jest tylko jeden kurs
odjazdu autobusu o godz. 13.50 spod SP nr 1.
W pozostałe dni autokar jeździ wg harmonogramu.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat przedszkola.