KOMUNIKAT z dnia 20.05.2020 r.

UWAGA !
WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DEKLARUJĄCYCH POBYT DZIECI
W PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII.

W związku z deklaracją przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie pandemii,
informujemy, że przedszkole będzie czynne w godz. 6.30 – 15.30
Dzieci będą w nowych, zróżnicowanych wiekowo grupach
uzależnionych od godzin pobytu dziecka w placówce.

Prosimy o wypełnienie dokumentów przez oboje rodziców.

PROCEDURY I DOKUMENTY DO POBRANIA