Opłaty

Pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

  • Zgodnie z Uchwałą nr. 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  28 marca 2019r. ustala się 100% zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami Gminy Lubliniec.

  • W godzinach od 8:00 do 13:00  realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

  • Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową Muffinek.

  • Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi  6,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie.

  • Ustala się karę umowną w kwocie 40,00 zł za odebranie dziecka po godzinie 17:00.

  • Kwity z opłatami za żywienie dziecka w przedszkolu należy odbierać u nauczycielek poszczególnych grup i regulować do 10 każdego miesiąca na konto o numerze:

47 1050 1142 1000 0023 2474 5690 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka.

Wszelkie wątpliwości dotyczące odpłatności
należy zgłaszać u p. dyrektor lub w sekretariacie przedszkola.