Opłaty

Pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

.Przedszkole zapewnia 5-godzinny bezpłatny pobyt każdego dziecka w przedszkolu (8.00-13.00).
.Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki od godz. 5.30 do godz. 8.00 i od godz. 13.00 do godz. 17.00 w wysokości 1,00 złza godzinę pobytu dziecka do lat 5 w przedszkolu zgodnie z z Uchwałą Nr 328/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Lubliniec.
.Opłaty dzielą się na 2 części:

  • wyżywienie, płatne z dołu za każdy miesiąc. Stawka dzienna wynosi 6 zł
  • opłata za pobyt powyżej 5 godzin liczona jest w minutach w oparciu o system „Punktualny przedszkolak”. Stawka: 1 zł za godzinę.  Powyższa opłata nie dotyczy dzieci 6-letnich.
  • kara umowna 40,00 zł za odebranie dziecka po godzinie 17:00.

.Kwity z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu należy odbierać u nauczycielek poszczególnych grup i regulować do 10 każdego miesiąca na konta o numerach:

  • za pobyt powyżej 5 godzin oraz wyżywienie na jeden numer rachunku bankowego- 47 1050 1142 1000 0023 2474 5690

.W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa na drugie i każde następne dziecko przysługuje zniżka – 50% udzielana na pisemny wniosek Rodziców.

Wszelkie wątpliwości dotyczące odpłatności
należy zgłaszać u p. dyrektor lub w sekretariacie przedszkola.