Aktualności

IMG_8026a
IMG_8000a
IMG_8026a
IMG_8023a
IMG_8043a
IMG_8030a
IMG_7567a
IMG_8031a
IMG_8051a
IMG_8048a
IMG_8021a

Wesołych Świąt

Co-wiesz-o-Wielkanocy-Pytania-moga-cie-zaskoczyc_article   Co-wiesz-o-Wielkanocy-Pytania-moga-cie-zaskoczyc_article   Co-wiesz-o-Wielkanocy-Pytania-moga-cie-zaskoczyc_article   Co-wiesz-o-Wielkanocy-Pytania-moga-cie-zaskoczyc_article   Co-wiesz-o-Wielkanocy-Pytania-moga-cie-zaskoczyc_article
Wielkanoc to czas nadziei  i odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. 
Życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne  przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.

Drodzy Rodzice!

Dlaczego strajkujemy My, Nauczyciele?

Większość z Państwa sądzi, że główną przyczyną podjęcia przez nas akcji protestacyjnej są żądania finansowe związane z podwyżką płac. Tak, nie ukrywamy, to jedno z naszych roszczeń.
Jednak istotą strajku jest – godność wykonywania zawodu nauczyciela!

czytaj dalej

„Cztery pory roku”

przebiśnieg kwiaty krokusy przebiśnieg kwiaty

Szanowni Państwo!!!

Wraz z nadejściem wiosny Słonecznej Chatce marzy się zaczarowany ogród. Jeśli macie Państwo ochotę wesprzeć nas w tworzeniu pięknego klimatu dla naszych dzieci i posiadacie w swoich ogrodach sadzonki z którymi chcielibyście się z nami podzielić, chętnie je przyjmiemy.

czytaj dalej

 

Informacja dla Rodziców!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu został poinformowany o kontynuacji od 8 kwietnia do odwołania akcji strajkowej nauczycieli w przedszkolu.

Prosimy rodziców, aby w miarę możliwości zaopiekowali się dziećmi w dniach trwania akcji strajkowej. Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom proszeni są o zgłaszanie tego faktu w sekretariacie przedszkola. W przypadku odwołania strajku przedszkole niezwłocznie powróci do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Rodzice zostaną poinformowani o tym fakcie przez stronę internetową przedszkola 2.przedszkolalubliniec.pl.

Dyrektor Przedszkola dziękuje Rodzicom za zrozumienie i wyrozumiałość.

Z poważaniem

Anna Wachowska

Dyrektor przedszkola

Informacja dla Rodziców!

W związku z dalszym brakiem porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a stroną rządową Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 informuje, że od 8 kwietnia 2019 roku nadal planowana jest akcja strajkowa nauczycieli naszego przedszkola. W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji i związanymi z nią niedogodnościami liczę na Państwa zrozumienie. Dokładam wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla dzieci i rodziców. Jednakże z powodu przystąpienia do protestu wszystkich pracowników pedagogicznych mam ograniczone możliwości zapewnienia opieki przez upoważnione do tego osoby.

Prosimy rodziców, aby w miarę możliwości zaopiekowali się dziećmi w dniach trwania akcji strajkowej. Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom proszeni są o zgłaszanie tego faktu nauczycielom przedszkola w dniu 5 kwietnia 2019 roku. W przypadku odwołania strajku przedszkole niezwłocznie powróci do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Rodzice zostaną poinformowani o tym fakcie przez stronę internetową przedszkola 2.przedszkolalubliniec.pl.

Bardzo Państwa proszę o kontakt telefoniczny z przedszkolem 34/3511402 w dniu 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w godzinach porannych w celu potwierdzenia lub odwołania akcji strajkowej.

Z poważaniem

Anna Wachowska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2

Strajk!

55901725_2342885275756800_5454954833557585920_n

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 został poinformowany o planowanym podjęciu akcji strajkowej w przypadku braku porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a przedstawicielami oświatowych związków zawodowych.

W zaistniałych okolicznościach dyrektor będzie informować Państwa o rozwoju sytuacji oraz o ograniczonych możliwościach (lub ich całkowitego braku) zapewnienia właściwej opieki dzieciom.

Ważna informacja!!!

Uprzejmie  proszę Rodziców o zapoznanie się z informacją MEN dotyczącą strajku nauczycieli, którą otrzymaliśmy od Śląskiego Kuratora Oświaty (4 kwietnia 2019r. o godz. 15:09).

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Ważna informacja!!!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu uprzejmie informuje o możliwości potencjalnego zakłócenia procesu opiekuńczo-wychowawczego w dniu 08.04.2019. ze względu na duże prawdopodobieństwo przeprowadzenia akcji strajkowej w przedszkolu.

O ewentualnych zmianach Dyrektor będzie informował na bieżąco.

Z poważaniem

Anna Wachowska

Dyrektor Przedszkola

NIEBIESKIE MOTYLKI

dlaautyzmu_postdlaautyzmu_post

Motylki oglądały w tym dniu film o dzieciach autystycznych, wzięły udział w happeningu na rynku naszego miasta z okazji Światowego Dnia Autyzmu, rysowały świat w niebieskim kolorze.

SOLIDARNIE DLA AUTYZMU.

51HXdzbxTQL__QL70_51HXdzbxTQL__QL70_51HXdzbxTQL__QL70_51HXdzbxTQL__QL70_51HXdzbxTQL__QL70_51HXdzbxTQL__QL70_

2 kwietnia był niebieskim dniem w przedszkolu. Dzieci przyszły ubrane na niebiesko, solidaryzując się z cierpiącymi na autyzm. Każda grupa wykonała niebieskie prace plastyczne oraz podczas pobytu na placu zabaw powstały obrazy malowane niebieską kredą.

Dorota Tadeusiak- Śliwa