Programy

 
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W LUBLIŃCU

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 752).

  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu po zasięgnięciu opinii o programach, dopuszcza do użytku w roku szkolnym 2014/2015 następujący zestaw programów do pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej:

  • „Nasze Przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska. PM 2-01/2014/2015
  • „Kodeks Przedszkolaka” – program wychowawczy Dorota Tadeusiak–Śliwa, Urszula Słota PM 2 -02/2014/2015
  • „Folklor to resztki piękna, które godzi się ratować” Aleksandra Ligarska PM 2 – 03/2014/2015
  • „Mały artysta ze Słonecznej Chatki” Ewa Bąk, Anna Kolp, Wioletta Ogiołda PM 2 – 04/2014/2015
  • „Przyjaciel przyrody” Aleksandra Ligarska, Grażyna Panek, Dorota Tadeusiak – Śliwa PM 2 – 05/2014/2015
  • „Żyj zdrowo” Gizela Teodorowska PM 2 – 06/2014/2015

Realizację zestawu programów powierza się nauczycielom Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu

ZESTAW PROGRAMÓW WŁASNYCH

 

MAŁY ARTYSTA ZE SŁONECZNEJ CHATKI
PRZYJACIEL PRZYRODY
FOLKLOR TO RESZTKI PIĘKNA I POLSKOŚCI KTÓRE GODZI SIĘ RATOWAĆ
KODEKS PRZEDSZKOLAKA
PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ