REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

rekrutacja-—-kopia — kopia

Informujemy, że nabór dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci wieku 3, 4, 5 i 6 , czyli urodzonych w latach 2015-2018, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lubliniec/News

Prosimy Rodziców kandydatów o zapoznanie się
z Informacją dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.