RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanka
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
INFORMACJA
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2