Rozkład dnia

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci; zabawy dowolne wg zainteresowań
z zachowaniem zasad bezpiecznej zabawy
8.00-8.20 Zabawy ruchowe ; poranne ćwiczenia gimnastyczne; czynności porządkowo- higieniczne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
Śniadanie
8.15-8.30 Żabki
8.30-8.45 Pszczółki
8.45-9.00 Motylki
Po śniadaniu czynności higieniczne i mycie zębów.
9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze wynikające z realizacji podstawy programowej z zachowaniem zasad bezpiecznej zabawy.
Dzieci młodsze- jedno zajęcie od 15 do 30 min.
Dzieci starsze- dwa zajęcia od 30 min do 1 g
10.00-11.00 Spacery, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy dowolne z zachowaniem zasad bezpiecznej zabawy
11.00-11.15 Czynności porządkowo- higieniczne
Obiad
11.15-11.40 Żabki
11.30-12.00 Pszczółki
12.00-12.20 Motylki
Poobiedni relaks przy muzyce, słuchaniu utworów literatury dziecięcej w zależności od oczekiwań dzieci.
Zabawy dowolne z zachowaniem zasad bezpiecznej zabawy do podwieczorku.
Religia w poniedziałki i środy, w grupach Pszczólki  i Motylki  na życzenie rodziców
Język angielski dla dzieci dla wszystkich dzieci.
Religia  poniedziałek i środa: „Pszczółki” 12.00- 12.30; „Motylki”- 12.30- 13.00
Jęz. Angielski „Motylki”- wtorek  8.00- 9.00;

„Pszczółki”- wtorek 9.00- 10.00

„Żabki”- wtorek 10.00- 11.00

Podwieczorek
13.20-13.35 Żabki
13.30-13.50

13.50-14.10

Pszczółki

Motylki

13.50-16.30 zabawy i zajęcia wyrównawcze indywidualne lub w małych grupkach, zabawy i zajęcia dodatkowe np. j. angielski w sali lub na świeżym powietrzu wg zainteresowań z zachowaniem zasad bezpiecznej zabawy;
rozchodzenie się dzieci do domów.