WAKACJE

WAKACJE2

Drodzy Rodzice i Dzieci

Za nami prawie 3 miesiące pracy wychowawczo-dydaktycznej  w nowych, nietypowych i trudnych warunkach kształcenia na odległość. Nauczanie w systemie zdalnym nie było łatwe i wymagało ogromnego nakładu pracy i czasu zarówno z naszej jak i Państwa strony.

Kończąc ten rok szkolny chciałybyśmy Państwu bardzo podziękować za zrozumienie, współpracę i wsparcie naszych przedszkolnych działań w czasie pandemii COVID 19. Mamy nadzieję, że od nowego roku szkolnego wrócimy do tradycyjnej formy pracy przedszkola, zatem DO ZOBACZENIA we wrześniu i jeszcze raz życzymy bezpiecznych wakacji.

♥  ♥  

Dyrektor Anna Wachowska
i nauczycielki
Ewa Bąk, Joanna Bełkot, Sylwia Burzyk, Marzena Drab, Iwona Drewek, Anna Kolp,
Gabriela Morąg, Agata Płuska, Dorota Tadeusiak – Śliwa, Anna Świder, Beata Wilk