RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE

Biorąc udział w ćwiczeniach ruchu rozwijającego W. Sherborne nasi wychowankowie mają możliwość poznania własnego ciała, usprawnić motorykę, poczucia swojej siły, wyrobienie koncentracji uwagi oraz osiąganie wzajemnego zaufania przez „opiekę” nad współćwiczącym, a także oddanie się samemu pod opiekę partnera. Ważnym celem jest odczuwanie radości ze wspólnej zabawy. Dzięki ćwiczeniom dzieci poznają swoje ciało i uczą się kontrolować jego ruchy, ułatwiają też nawiązywanie kontaktów, uczą empatii. Współćwiczący muszą wykazać się opiekuńczością, umiejętnością współdziałania i reagowania na potrzeby i możliwości innych.

Zajęcia prowadzone są w grupie Pszczółek przez p. Gabrielę Morąg w każdą środę w godz. 13.13.30 i w każdy piątek w godz. 13.30- 14.00

Galeria