PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Opublikowane przez przedszkole2 w dniu

DZDZDZDZDZDZ

Czas trwania: 01. 18. 03. 2016 r.

Adresat projektu: wszystkie grupy Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu.

Cele ogólne:
– nabywanie umiejętności i nawyków przewidywania zagrożeń i unikania ich
– przyswojenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
– utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

Spodziewane efekty:
– stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po chodnikach i jezdniach w warunkach normalnego ruchu drogowego
– dostrzega niebezpieczne sytuacje
– wie, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia
– zna numer alarmowy 112  i potrafi z niego skorzystać

  • zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i mechanicznych w domu; unika kontaktu z nieznanymi przedmiotami czy substancjami

Realizacja celów programowych odbywała się w pięciu blokach tematycznych:

-dziecko bezpieczne w przedszkolu

  • dziecko bezpieczne w domu

  • dziecko a obcy

  • dobry i zły dotyk

  • dziecko  bezpieczne na drodze

 Projekt realizowany był we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Lublińcu, ratownikiem medycznym, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Lublińcu i Państwowym Zakładem Ubezpieczeń oddział w Lublińcu. Dzieci brały udział w spotkaniach z policjantem i ratownikiem medycznym.

W ramach projektu zorganizowaliśmy też Rodzinny Konkurs Plastyczny  „Umiem zadbać o swoje bezpieczeństwo”.

Całość naszych działań zakończyło spotkanie, podczas którego wręczono nagrody uczestnikom konkursu plastycznego. Wszystkie grupy wzięły udział w kwizie „Jestem bezpieczny”, którego odpowiedzi sprawdzała pani policjant razem z maskotką policyjną- psem Sznupkiem. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały nagrody- kolorowanki ,odblaskowe emblematy i lizaki.

 

Przejdź do treści Przejdź do menu