Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: przedszkole_nr2_w_lublincu@interia.pl, tel. 34 351 14 02

KONKURS PLASTYCZNY W SŁONECZNEJ CHATCE

Opublikowane przez przedszkole2 w dniu

.gify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajkigify-animowane-niezapominajki

15 MAJA obchodzimy ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI, którego celem jest promowanie walorów przyrody, przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie.

Z okazji tak wyjątkowego Święta Przyrody organizujemy Konkurs Rodzinny dla wszystkich rodzin przedszkolaków z naszej placówki.

 Konkurs ma na celu:

 • rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia,

 • kształtowanie poczucia piękna i zasad właściwego gospodarowania    zasobami przyrody,

 • promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa śląskiego,

 • popularyzowanie Święta Polskiej Niezapominajki oraz Międzynarodowego Dnia Roślin,

 • kształtowanie postaw proekologicznych,

 • rozwijanie zainteresowań oraz zdolności twórczych dzieci.

ZASADY KONKURSU

  • Każda rodzina może dostarczyć jedną pracę płaską (format A4 lub A3) lub formę przestrzenną przedstawiającą roślinę lub zwierzę prawnie chronione występujące w swojej okolicy

  • Prace powinne zawierać elementy poddawane recyklingowi (plastikowe butelki, nakrętki, karton, sznurek itp.)

  • Prace przynosimy do przedszkola od 8 do 15 maja 2017r. do nauczycielek grupy

  • Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autorów pracy

  • Spośród zgłoszonych prac jury nagradza po 2 prace z każdej grupy przedszkolnej, pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy

  • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 maja 2017r. o godz. 10.00 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lublińcu

  • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • wartość merytoryczna pracy

 • forma opracowania pracy

 • oryginalność ujęcia tematu

 • ogólna estetyka pracy

 • pomysłowość szaty graficznej

Przejdź do treści Przejdź do menu