Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: 2@przedszkolalubliniec.pl, tel. 34 351 14 02

Metody

Ćwiczenia Dennisona czyli gimnastyka mózgu
Mandale
Metoda Weroniki Sherborne
Wprowadzenie w świat pisma I. Majchrzak (odimienna metoda nauki czytania).
Metoda dobrego startu
Metoda nauki dziecięcej matematyki prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
Metoda pedagogiki zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
Metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss
Metoda gimnastyki twórczej według R. Labana
Metoda C. Orffa
Techniki relaksacyjne
Metody dramy i zabaw parateatralnych
Metody z wykorzystaniem programów komputerowych i tablicy interaktywnej
Choreoterapia
Przejdź do treści Przejdź do menu