Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: 2@przedszkolalubliniec.pl, tel. 34 351 14 02

RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE

Biorąc udział w ćwiczeniach ruchu rozwijającego W. Sherborne nasi wychowankowie mają możliwość poznania własnego ciała, usprawnić motorykę, poczucia swojej siły, wyrobienie koncentracji uwagi oraz osiąganie wzajemnego zaufania przez „opiekę” nad współćwiczącym, a także oddanie się samemu pod opiekę partnera. Ważnym celem jest odczuwanie radości ze wspólnej zabawy. Dzięki ćwiczeniom dzieci poznają swoje ciało i uczą się kontrolować jego ruchy, ułatwiają też nawiązywanie kontaktów, uczą empatii. Współćwiczący muszą wykazać się opiekuńczością, umiejętnością współdziałania i reagowania na potrzeby i możliwości innych.

Galeria
Przejdź do treści Przejdź do menu