IV EDYCJA ŚWIETA POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

Opublikowane przez przedszkole2 w dniu

Polska Niezapominajka” jest zachętą aby budować silne, głębokie więzy z najbliższymi i szczere przyjaźnie z ludźmi z otoczenia, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody „małej” i „wielkiej Ojczyzny” .
      Te słowa redaktora  Andrzeja Zalewskiego przyczyniły się do organizowania Międzyprzedszkolnego Święta Polskiej Niezapominajki w Przedszkolu Miejskim Nr 2 Słoneczna Chatka w Lublińcu.
        W tym roku odbyła się IV edycja tego święta pod hasłem: „Z przyrodą za pan brat”, którego celem jest uwrażliwianie na piękno polskiej przyrody i jej ochronę oraz umacnianie więzi pomiędzy dziećmi z różnych środowisk.
Dzieci z lublinieckich przedszkoli przedstawiały utwory literackie o treści przyrodnicze i ekologicznej. Prezentacje były wspaniałe. Wszyscy artyści otrzymali dyplomy i nagrody.
Grupa „Motylków” z Przedszkola Miejskiego Nr 2 zaprezentowała przygotowaną pod kierunkiem pani Urszuli  Słoty i Doroty Tadeusiak – Śliwy inscenizację pt. „Calineczko ratuj ziemię”, którą wszyscy obecni serdecznie oklaskiwali.
     Naszą „Niezapominajkę w Słonecznej Chatce” swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Urzędu Miejskiego: pan burmistrz Edward Maniura, z-ca burmistrza miasta – pani  Anna Jonczyk – Drzymała, pan Sebastian Majdzik – naczelnik wydziału spraw społecznych, lublinieccy Radni z panem przewodniczącym Piotrem Półtorakiem oraz dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – pani Marzena Grzyb i Dyrektorki lublinieckich przedszkoli.
        Dziękujemy wszystkim Nauczycielkom i ich podopiecznym z przedszkoli, którzy przyczynili się do tego, aby to niezapominajkowe święto mogło być tak wspaniałe i radosne.
       Serdecznie dziękujemy :
Bankowi Spółdzielczemu w Gliwicach Oddział w Lublińcu, Nadleśnictwu Lubliniec,Firmie pana Tomasza Borosza i innym Darczyńcom.
 
Za rok spotkamy się znowu. Nie zapomnijcie o nas.
 Przedszkole Miejskie Nr 2 „Słoneczna Chatka” w Lublińcu

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do treści Przejdź do menu