ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SŁONECZNEJ CHATCE

Opublikowane przez przedszkole2 w dniu

Dzisiaj wielka jest rocznica- 11 Listopada,
tym, co zmarli za Ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduję, że obchodzę Polski święto.

Budowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomości patriotycznej nie jest zadaniem łatwym. Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego, dlatego  należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Pracę nad budowaniem świadomości patriotycznej w naszym przedszkolu rozpoczynamy zatem od poznawania przez dzieci historii własnej rodziny, rodzinnego miasta, słuchania polskich legend, przypominania i kultywowania tradycji, piękna polskich obyczajów, poznawania symboli narodowych.

      Jednym z elementów kształtujących u dzieci świadomość tożsamości narodowej jest wspólne obchodzenie świąt państwowych, takich jak: Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy Święto Niepodległości.  Również w tym roku Święto Niepodległości było u nas uroczyście obchodzone. We wszystkich grupach, a szczególnie
w starszakach,  na zajęciach mówiliśmy o Polsce, wyjaśnialiśmy genezę Święta Niepodległości. Pięciolatki i sześciolatki zapaliły znicze na Cmentarzu Wojskowym pod pomnikiem tych, którzy o wolną Polskę walczyli i oddali za Nią życie.

     10 XI 2011 r. grupa sześciolatków ze swoimi paniami Ewą Bąk i Anną Kolp przygotowały dla wszystkich przedszkolaków i zaproszonych gości uroczystość, podczas której na tle prezentacji multimedialnej  recytowały wiersze i śpiewały piosenki mówiące o symbolach narodowych, pięknie naszego kraju. Wśród gości, których powitała Dyrektor naszego przedszkola p. Grażyna Panek, a którzy wspólnie
z nami świętowali kolejną rocznicę odzyskania niepodległości byli: Burmistrz Lublińca p. Edward Maniura, Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Ryszard Kozok, Radni: p. Jerzy Orszulak, p. Irena Dyczkowska, Szef Sztabu JW Komandosów ppłk Piotr Sadek Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 p. Anna Miksa,  Dyrektor ZOPO p. Marzena Grzyb, Dyrektorki lublinieckich przedszkoli:  p. Eugenia Szymków
( Przedszkole Nr 1), p. Janina Obrzud ( Przedszkole Nr 3), p. Barbara Pilch ( Przedszkole Nr 4), p. Renata Rokosa ( Przedszkole Nr 6)
i p. Jolanta Doleżych ( Przedszkole Nr 7).

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie. Dla dzieci było to niecodzienne  wydarzenie, a  obecność zaproszonych Gości umocniła  w nich przekonanie o jego ważności i doniosłości.

  1. XI. 2011r. w godzinach dopołudniowych zaprosiliśmy do nas na wspólne świętowanie klasę I d ze Szkoły Podstawowej Nr 1 razem
    z wychowawczynią p. Krystyną Musiol . Chodzi do niej dwoje naszych wychowanków, którzy rozpoczęli swą edukację przedszkolną w wieku 6 lat-  są to Nataszka i  Kacper . Tak więc była to też okazja do koleżeńskiego spotkania.

Po południu 14 XI nasz występ zaprezentowaliśmy Rodzicom, którzy obejrzeli go z wielkim wzruszeniem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do treści Przejdź do menu