WIWAT 3 MAJ !!!

Opublikowane przez przedszkole2 w dniu

   Kto ty jesteś?- Polak mały
 Jaki znak twój?- Orzeł biały
Gdzie ty mieszkasz?- Między swemi 
 W jakim kraju? W polskiej ziemi.

 

Jednym z najważniejszych zadań wychowania , wspólnym dla wszystkich zajęć edukacyjnych, jest tworzenie klimatu miłości do Ojczyzny. O Ojczyźnie należy mówić z ogromną wrażliwością i głęboką mądrością, gdyż dla każdego człowieka powinna być dobrem i wartością.

W procesie kształtowania u małych dzieci patriotyzmu ważną rolę odgrywa przybliżanie im symboli i świąt narodowych, które są wyznacznikami pomiędzy historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością. Zaznajamianiu dzieci z tą tematyką powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi. Symbole narodowe i czynne uczestniczenie w obchodach świąt narodowych powinny wzbudzać u dzieci dumę z tego, że są Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną.
Także w naszym przedszkolu wychowanie patriotyczne zajmuje ważne miejsce w procesie kształcenia i wychowania. We wszystkich grupach wiekowych dzieci poznają historię naszego kraju, zaznajamiają sie z aktualnymi wydarzeniami , a także poznają region, w którym mieszkamy – Śląsk. W tym roku szkolnym grupa 5- latków z paniami Anną Kolp i Ewą Bąk przygotowała dla swoich kolegów i gości uroczystość z okazji “Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Wśród wielu zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas  : p. Ryszard Kozok- z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej, p. Orszulak Jerzy – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, p. Mariola Honisz ,Danuta Jelonek i Renata Pilawa- Radni Rady Miasta Lublińca, p. Anna Wachowska- z- ca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu a także panie: Małgorzata Krajuszek- dyrektor Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu, Barbara Pilch- dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu, Jolanta Doleżych- dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu i Barbara Gruca- dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu.
Słuchając wierszy i piosenek dzieci i goście obejrzeli prezentację multimedialną „Vivat 3 Maj”. Każdy otrzymał też kotylion w tonacji barw narodowych. W imieniu zaproszonych gości małym artystom podziękował p. Ryszard Kozok i p. Danuta Jelonek przekazując dla nich torbę pełną słodyczy.
Uroczystość w SŁONECZNEJ CHATCE pozostanie w pamięci nas wszystkich, jako czas poświęcony historii naszej Ojczyzny od najmłodszych lat.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do treści Przejdź do menu