Zamówienia publiczne

2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Realizacja usługi cateringowej – przygotowanie i dostawa gotowych posiłków

2019

CATERING II
CATERING II
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY